Hợp đồng mẫu

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình/ thiết kế kiến trúc... là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về việc thi công xây dựng công trình trọn gói giữa bên nhận thầu và bên giao thầu. Hợp đồng sẽ nêu rõ thông tin của 2 bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về các mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình / Mẫu hợp đồng thiết kế kiến trúc tại đây.

 

1. (MẪU) HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

https://drive.google.com/drive/folders/1d4TkO8tZj1INXF02_efUZ6jeaicEeAZF

https://drive.google.com/drive/folders/1d4TkO8tZj1INXF02_efUZ6jeaicEeAZF

2. (MẪU) HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

https://drive.google.com/drive/folders/1qNysfyI163soMw15TiiV6WsXshMVDUFE?usp=sharing

3. (MẪU) HỢP ĐỒNG THI CÔNG

https://drive.google.com/drive/folders/1DDPeUqRY6K1zJNPkFeHfWCpxxbw55Dzj?usp=sharing

4. (MẪU) HỢP ĐỒNG KINH TẾ

https://drive.google.com/drive/folders/1LlEi520gaGvvbHoBwKJ5Uu-9tlCh1g5H?usp=sharing

1
Bạn cần hỗ trợ?